... «Mahalin din ang masasamang tao. Hindi dahil ng kanilang kasamaan, bagkus sa pamamagitan ng pagmamahal naipagkakaloob sa kanila ang awa, upang sila ay sana magbalik-loob sa Diyos...»

Kabanata 334

                                            IKATLONG AKLAT 

Sunod na kabanata
.

background