agony in the garden

Update: ongoing
Contact: bobis71@listahan.org

Unang pahina, unang aklat

«Ngunit kung gayon, kailan Kayo makikilala?»

«Nino, Judas?»

«Ng mundo!»

«Hindi kailanman!»

«Hindi kailanman? Ngunit hindi ba’t Kayo ang Tagapagligtas?»

«Ako nga. Ngunit ang mundo ay ayaw na maligtas. Tanging isa lamang sa sanlibo ang magugusto na makilala Ako, at tanging isa lamang sa sampunlibo ang tunay na makakakilala sa Akin. At sasabihin Ko na mas higit pa. Hindi Ako makikilala kahit na ng Aking pinakamalapit na mga kaibigan.»

Unang aklat, Kabanata 87, pahina 465