Maria Valtorta'sTHE POEM OF THE MAN-GOD                

betsaida

in Tagalog

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

CLICK TO ENTER

  ANN MARY HOLY FAMILY SIMON FAMILY NAZARETH CANA STORM

PHOTENAI photinai 2 curing praying mary last supper crucifixion

"...Nakukuha natin ang lahat sa pamamagitan ng pananalangin. Kung tayo ay hindi makatanggap ng grasya, na hindi laging ipinagkakaloob ng Ama – at kailangan na huwag nating isipin na ito ay dahil sa pagkukulang ng pagmamahal, sa halip kailangan nating paniwalaan na ito ay ang kalooban ng isang Kaayusan na namamahala sa kapalaran ng bawat tao para sa isang mabuting pakay – ang panalangin ay tiyak na nagbibigay sa atin ng kapayapaan at kasiyahan, upang mabata natin ang napakaraming nakaiinis na bagay, nang hindi tayo naliligaw sa banal na landas..."   Kabanata 62